شیشه قزوین در نمایشگاه بین المللی

شرکت شیشه قزوین مفتخر است که در ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیشه و تجهیزات وابسته حظور خواهد داشت. این نمایشگاه از تاریخ 23 الی 26 تیرماه در محل داِئمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگذار خواهد شد. غرفه شیشه قزوین در سالن 38B و شماره 36 میباشد.