فلوت ساختمانی

اين پنجره ها بعنوان تنها راه ارتباط بصري ساکنين با فضاي بيرون از ساختمان، درصد بالايي از مساحت بناهاي امروزي را تشکيل مي دهند.
شفافيت، عدم وجود موج و استاندارد بالاي کنترل کيفي در توليد شيشه ساختماني فلوت اين شرکت عملاً موجب برخورداري از ديد بهتر از داخل ساختمان به بيرون و آرامش خاطر ساکنين مي گردد.مشخصات فني شيشه فلوت ساده:


نام محصول

ترکيب ضخامت

مشخصات انتقال نور

مشخصات انتقال حرارت

شاخص کاهش صدا

LT%

LR%

SF%

SC

DET%

Uvtr%

ER%

EA%

UG(W/m^2.k)

Rw(db)

فلوت ساده

3

90

8

88

1

86

67

8

6

5.8

29

فلوت ساده

4

90

8

87

1

86

64

8

8

5.7

30

فلوت ساده

6

89

8

84

0.97

81

56

7

12

5.7

31

فلوت ساده

8

88

8

82

0.94

78

51

7

15

5.6

32

فلوت ساده

10

87

8

80

0.92

75

47

7

18

5.6

34

فلوت ساده

12

86

8

78

0.9

72

44

7

21

5.6

35

لینک های مرتبط:

شيشه لعابي طرح دار قابل سكوريت