واحد کنترل کیفی و آزمایشگاه

مقوله ((کيفيت)) رتبه ي يک کالاي توليدي را در قياس با کالاهاي مشابه تعيين مي کند. از آنجا که کليه تجهيزات و ماشين آلات مورد استفاده در کارخانجات شيشه قزوين، مجموعه اي از ماشين آلات معتبرترين کارخانجات اروپايي (پيلکينگتون انگلستان، لايسک اتريش، تام گلس فنلاند و ...) تامين شده اند، کيفيت محصولات توليدي شيشه قزوين و نوع عملکرد متخصصين مجرب اين شرکت منجر به اخذ نشان ملي استاندارد ايران و نشان مديريت کيفيت شده است.
اين شرکت داراي مجوز و پروانه استاندارد توليد انواع محصولات از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بوده و خود را ملزم به رعايت ضوابط و انجام کليه آزمايشات مواد اوليه و محصول نهايي مي داند. واحد کنترل کيفيت کارخانجات شيشه قزوين خواص و ترکيبات مواد اوليه و بچ مربوطه را قبل از ورود به کوره آناليز کرده و شيشه توليد شده را قبل از ارسال براي مشتري از نظر ظاهري و اپتيکي، مقاومت، شکنندگي، ايستايي، شکست نور، نفوذ ضربه و غيره کنترل مي نمايد. عدم بسته بندي و حمل مناسب شيشه مي تواند بر کيفيت آن اثر بگذارد.
واحد کنترل کيفيت شيشه قزوين همواره خود را ملزم مي داند که کليه مراحل توليد، بسته بندي و ... را کنترل و ارزيابي کرده و موانع و مشکلات کيفيتي را در راستاي رضايت مشتريان حل نمايد.