آرشيو تصاوير جهت پرينت روي شيشه
تفاوت بين تصاوير پيکسلي (Raster) و برداري (Vector) چيست؟


تصاوير Raster از مجموعه اي از نقاط ويا شبکه اي از پيکسل ها تشکيل شده است که به منظور چاپ کردن آنها براي کسب نتيجه ي مطلوب، بايد از کيفيت و وضوح بالائي برخوردار باشد. در ضمن افزايش سايز اين گونه تصاوير مناسب نبوده و در واقع Scalable نمي باشند، چرا که بر اثر آن کاهش کيفيت بسيار بوده طوري که تصوير را بصورت تار شده خواهيد ديد و براي جلوگيري از اين موضوع حتي الامکان بايد از سايز واقعي تصوير استفاده نمود. اما در تصاوير برداري يا Vector، مي توانيد کيفيت تصوير را در انواع سايزهاي مختلف چاپ حفظ کنيد و در واقع در تصاوير برداري، هر يک از نقاط، خطوط و يا اشکال مقياس پذير و Scalable بوده و علاوه بر اين، تغيير ويژگي هاي خطوط و اشکال از قبيل؛ رنگ، ضخامت و ... نيز امکان پذير مي باشند.