کد اثر: 3451

نام و نام خانوادگی رئیس تیم طراحی:
هومن تهمتن زاده
نام و نام خانوادگی اعضاء:
مرجان پناهی
بهار امیری
ایمان زنگویی نیا
امیر حسین ورادی نیا
آوا صادقی پور
محمد رضا محتشمی کیا
مانی واحدی
فرید متین
یاسمین نصیری