پروژه های انجام شده

 •  

  بام برند - چهارراه اندرزگو

   

 •  

  چشم پزشکي رازي

   

 •  

  ساختمان اداري

                                               

 •  

  ساختمان اداري - تجاري جردن

                       

 •  

  ساختمان اداري ونک - خيابان شيراز

               

 •  

  اتوگالري عرفانيان

   

 •  

  ساختمان اداري کشتيرانى جمهورى اسلامى ايران - چهارراه فرمانيه

     

 •  

  مجتمع تجاري خليج فارس 2

                   

 •  

  برج خشايار - ميدان ونک

       

 •  

  مسکوني

                                     

 •  

  برج ملت - خيابان وليعصر (عج)، پارک ملت

               

 •  

  برج پارس - بلوار آفريقا

     

 •  

  برج کيان - خيابان وليعصر (عج)، نيايش

   

 •  

  برج سايه - ميدان وليعصر (عج)، پارک ملت

           

 •  

  شهروند

         
 •