دریاچه خلیج فارس
 
مرکز تجاری الماس - خیابان کریمخان
 
آوا سنتر
 
بام برند - چهارراه اندرزگو
 
چشم پزشکي رازي
 
ساختمان اداری
 
ساختمان اداري - تجاري جردن
 
ساختمان اداري ونک - خيابان شيراز
 
اتوگالري عرفانيان
 
ساختمان اداري کشتيرانى جمهورى اسلامى ايران - چهارراه فرمانيه
 
مجتمع تجاري خليج فارس 2
 
برج خشايار - ميدان ونک
 
برج ملت - خيابان وليعصر (عج)، پارک ملت
 
مسکونی
 
برج پارس - بلوار آفريقا
 
برج کيان - خيابان وليعصر (عج)، نيايش
 
برج سايه - ميدان وليعصر (عج)، پارک ملت
 
شهروند